Program NIEPODLEGŁA 2021

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile jest Beneficjentem Programu Niepodległa, w ramach którego wraz z Partnerem Młodzieżowym Domem Kultury „Iskra” w Pile realizuje projekt:

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI - wzmacnianie wspólnoty społeczności powiatu pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.

 

Głównym celem projektu jest włączenie społeczności lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i umacnianie poczucia dumy narodowej.

 

PiMBP zrealizuje go poprzez zorganizowanie 4 zadań o charakterze kulturalno-edukacyjnym, włączając w nie lokalne społeczności oraz zaprzyjaźniony podmiot MDK ISKRA w Pile.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od maja do listopada 2021 r.

PARTNERZY:

Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile

 

MIEJSCE REALIZACJI:

Miasto Piła: siedziba PiMBP, siedziba MDK ISKRA w Pile, Powiatowy Stadion przy ul. Okrzei 4 w Pile.

Realizację programu edukacji regionalnej "PRZYSTANEK POWIAT PILSKI" zaplanowano w miejscowościach GRABÓWNO, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, WYSOKA, ŁOBŻENICA, GÓRKA KLASZTORNA, MORZEWO, UJŚCIE, KRUSZEWO. 

 

CO. GDZIE. KIEDY.

Lp.

Temin od:

Termin do:

Wydarzenie

Realizujący

1

2021-05-17

2021-07-03

WARSZTATY

"Po ten kwiat czerwony"

MDK „Iskra”

2

2021-08-14

2021-08-14

Koncert Patriotyczny

Zespołu FORTECA

"Walka trwa"

PiMBP

3

2021-08-14

2021-08-14

Występ podopiecznych Studio Piosenki ISKRA w Pile

MDK „Iskra”

4

2021-08-14

2021-08-14

Wystawa żywej historii -

przegląd broni i umundurowania żołnierzy Polskich oraz Ekspozycja "Nadwiślański obóz"

PiMBP

5

2021-09-09

2021-09-09

"PRZYSTANEK POWIAT PILSKI"

Michał Drzymała i jego walka z germanizacją w zaborze pruskim

PiMBP

6

2021-09-23

2021-09-23

"PRZYSTANEK POWIAT PILSKI"

W drodze ku wolności

PiMBP

7

2021-10-13

2021-10-13

"PRZYSTANEK POWIAT PILSKI"

Ruch niepodległościowy w Morzewie – patriotyczna rola młodzieży i ks. Józefa Smolińskiego

PiMBP

8

2021-10-27

2021-10-27

"PRZYSTANEK POWIAT PILSKI"

Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w gminie Ujście

PiMBP

9

2021-11-05

2021-11-05

WARSZTATY

"Polska Niepodległa

w malarstwie"

PiMBP

 

 

W ramach Projektu PiMBP wraz z Partnerem Projektu zrealizują następujące zadania:

 

1. WARSZTATY ,,Po ten kwiat czerwony" zakończone występem podopiecznych

Studio Piosenki ISKRA w Pile podczas wydarzenia "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI"

 

Repertuar: piosenki o tematyce wojskowej w nowoczesnych aranżacjach w opracowaniu wokalnym na solo, duety i zespół. Program obejmuje 10-20 piosenek.

 

Warsztaty wokalne to okazja do zetknięcia się z żywą pieśnią patriotyczną i poznawania jej poprzez własne doświadczenie, którego gromadzenie pozwala szybciej uczyć się i zapamiętywać. Uczestnicy poznają technikę śpiewu pełnym głosem, zaczynając od jego wydobywania. Wykonają ćwiczenia emisyjne i będą eksperymentować z własnym głosem. Ale warsztaty to nie tylko praktyka muzyczna. Osoby zapoznają się z takimi pojęciami jak: tradycja ustna, jedno i wielogłosowość, wariantowość, rodzaje i funkcje pieśni, zaśpiew, symbolika. Postarają się zinterpretować tekst przy pomocy wskazówek prowadzących.

Będą nimi:

Dominika Płonka – trener głosu, wokalistka, flecistka, realizator dźwięku. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Certyfikowany nauczyciel metody SLS. Członkini amerykańskiego stowarzyszenia IVTOM. Od 2016r. ściśle współpracuje z dr Hubertem Noé z Austrii – lekarzem foniatrą i konsultantem opery Wiedeńskiej, studiując zasady trenowania głosu zgodnego z fizjologią. Jako prezes Stowarzyszenia Wokalistów MIX organizuje liczne warsztaty, szkolenia, konferencje naukowe i letnie obozy wokalne.

Anika Kotrys – certyfikowany trener wokalny Instytutu Modern Vocal Training – level 2. Absolwentka Studia Aktorskiego Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestniczka 1-st, 2-nd, 3-rd Word Voice Teachers Expo. Jej uczniowie zdobywają nagrody na regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych, dostają się na wymarzone studia wokalne w Polsce i za granicą. Nauczyciel śpiewu w Warsztatowni Artystycznej w Poznaniu.

Iwona Brandenburger – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nauczyciel dyplomowany. Założycielka Studia Piosenki „Iskra” MDK Piła. Autorka Autorskiego Programu Upowszechniania Muzyki w placówkach wychowania pozaszkolnego. Otrzymała Nagrodę Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury w roku 2018 oraz 2020. Jej uczniowie w ostatnich latach otrzymali ok. 250 nagród na festiwalach piosenki o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Organizatorka licznych warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży.

 

Zaplanowano następujący harmonogram warsztatów:

 • maj – organizacja warsztatów, kontakt z rodzicami, przygotowanie pomocy dydaktycznych, dobór repertuaru, korygowania tonacji, zajęcia indywidualne i grupowe, aranżacje wokalne, nauka piosenek – Iwona Brandenburger
 • 28 czerwca do 2 lipca – zajęcia wokalne indywidualne i grupowe, praca na piosenką metodą NVT– Anika Kotrys/Iwona Brandenburger
 • 3 lipca – zajęcia wokalne, realizacja programu „Po ten kwiat czerwony” techniką Lax Vox Dominika Płonka/Iwona Brandenburger
 • 14 sierpnia 2021r. - próba i udział w koncercie.

 

Uczestnicy poznają cechy i funkcje pieśni na konkretnych przykładach. Dowiedzą się, jak wykonywano pieśni ze względu na ich rodzaj i pochodzenie, a także o tym, czego nie da się zapisać nutami. W ten sposób oprócz nauki śpiewu poznają związek pieśni z życiem i pojmowaniem świata przez mieszkańców dawnej Polski, Polski walczącej o niepodległość. Uczestnicy warsztatów śpiewaczych wreszcie będą mieli okazję prześledzić drogę pieśni patriotycznej od autentycznej postaci do stylizacji muzycznej.

 

2. "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI":

Wydarzenie o bezpłatnym i ogólnodostępnym charakterze odbędzie się na Stadionie Powiatowym przy ul. Okrzei 4 w Pile.

 • występ podopiecznych Studio Piosenki ISKRA w Pile

Koncert będzie podsumowaniem wyżej opisanych warsztatów wokalnych pn. „Po ten kwiat czerwony”. Uczestnicy warsztatów, czyli dzieci i młodzież kształcący się w Studio Piosenki Iskra w Pile (działającym przy MDK) zaprezentują zgromadzonym utwory o charakterze patriotycznym. Będą to pieśni w nowych, specjalnie do tego celu stworzonych aranżacjach.

 • wystawa żywej historii - przegląd broni i umundurowania żołnierzy Polskich oraz Ekspozycja "Nadwiślański obóz"

Przez cały czas trwania wydarzenia na stadionie znajdować się będą rekonstruktorzy, których zadaniem będzie zachęcenie osób uczestniczących w obchodach do wzięcia udziału w odbywających się na miejscy żywych lekcjach historii. Przewodnicy, rekonstruktorzy, często odziani w mundury wojskowe różnych epok będą oprowadzać zebranych po wystawach i stoiskach różnego rodzaju tematyki.

Na stadionie znajdzie się m.in. wystawa żywej historii, która obrazować będzie przekrój żołnierzy Polskich odnośnie broni i umundurowania oraz sprzętu z lat od 1920 roku do 1945 roku. Wystawa która trafi do odbiorcy poprzez dotyk oraz wczucie się w historię minionych epok. Podczas wystawy będzie można choć przez chwilę dotknąć historii, broni żołnierzy, uzbrojenia. Zaprezentujemy wachlarz umundurowania z tamtego okresu dla piechoty Wielkopolskiej poprzez Armię Budionnego. Dwa motocykle wojskowe na przemian będą obwozić rodziny a poczęstunek na wynos z zabytkowej kuchni polowej z 1934 roku i zapach wędzonki wprawi odpowiednio odbiorcę żywej historii z dziejów Wojska Polskiego.

 

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców organizatorzy chcą odejść od formuły akademii rocznicowych. Jest potrzeba nowej formy świętowania: bliżej odbiorcy, formy przyjemnej, lekkiej i strawnej.

Z uwagi na to w tym samym dniu i miejscu zaplanowano także ekspozycję z elementami rekonstrukcji pod hasłem "Nadwiślański obóz". Rekonstrukcja obozu ułańskiego to wyjątkowy pokaz, który przybliży mieszkańcom czasy II Rzeczpospolitej i walki o niepodległość – pokaz broni, strojów i codziennego życia. Będzie to swego rodzaju żywa lekcja historii.

Rekonstruktorzy pozwolą widzom cofnąć się do dni z początku sierpnia 1920 r. kiedy to trwały przygotowania do obrony stolicy. Zaprezentują jak powstawały obozowiska na przedpolu Warszawy, jak budowano szańce zasieki....

 

Do realizacji widowiska powstaną: stanowisko ogniowe oraz kuchnia polowa, które uczestniczyć będą w pokazie. Kuchnia polowa dodatkowo przygotuje i wyda strawę żołnierską dla uczestników wydarzenia: „bo w sercu ułana, gdy je położysz na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed nią tylko koń” – wyznał generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pierwszy ułan Drugiej Rzeczpospolitej, który potrafił do restauracji wjechać konno. To się nazywa ułańska fantazja. Czy obowiązywała także w ułańskiej kuchni? O tym uczestnicy będą mogli przekonać w trakcie degustacji.

W przedstawieniu udział wezmą członkowie grupy rekonstrukcyjnej, którzy wystąpią jako ułański patrol. Ułani Nadwiślańscy pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego tzw. ułani Beliny jako pierwszy oddział Legionów Piłsudskiego – Wojska Polskiego wkroczyli z zaboru austriackiego do okupowanego przez Rosjan Królestwa Polskiego w 1914. Niewątpliwie odegrali oni znaczącą role w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dlatego tak ważne jest aby przybliżyć ich historię.

Rekonstruktorzy pokażą żmudną i trudną dolę wojskowego jeźdźca i wierzchowca - zobaczymy m.in. pokazy jazdy konnej, władania szablą i lancą. Nie zabraknie także ułańskich brawurowych popisów jeździeckich.

Przewodnik, odziany w mundur z epoki, będzie oprowadzał grupę po wybranej części obozu. Eksponatów będzie można dotknąć, wziąć je do ręki, a może nawet przymierzyć.

Nie chcemy, aby ekspozycja była tylko niekończącą się listą nazwisk, dat i nazw bitew.

Ma ona pobudzić w odbiorcy patriotycznego ducha dziadów i pradziadów.

 

Do realizacji wystawy żywej historii - przegląd broni i umundurowania żołnierzy Polskich planujemy zaprosić członków grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia "Rajtar".

Grupą przewodzi Paweł Klityński - kolekcjoner, pasjonat, człowiek o szerokiej wiedzy i doświadczeniu. Grupa zajmuje się odtwórstwem armii polskiej różnych okresów, co wiąże się z rekonstrukcjami bitew z okresu I wojny światowej i powstania wielkopolskiego. Nie rezygnuje też z wcielania się w sylwetki z innych armii czy z innych okresów takich jak - II wojna światowa. Ideą grupy jest propagowanie historii regionalnej i powszechnej. Członkom grupy zależy aby pokazać, że wojna nie tylko dzieli, ale także łączy ludzi - ich przeżycia, emocje, tragedie. Członkami grupy są głównie pasjonaci historii, motoryzacji, poszukiwacze wrażeń.

Do realizacji Ekspozycja "Nadwiślański obóz" pragniemy zaprosić członków grupy rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia Formacja Dźwierszno.

Stowarzyszenie zarejestrowano 11 kwietna 2011r. Myślą przewodnią zainicjowania powstania Stowarzyszenia było propagowanie jeździectwa połączonego z historią i kontynuacją tradycji kawaleryjskich, reaktywacja ruchu harcerskiego w połączeniu ze sportem, turystyką i krajoznawstwem. Przy Stowarzyszeniu działa Sekcja Ułańska, która nawiązuje m.in. do postaci mjr Henryka Dobrzańskiego (Hubala), który wraz ze swoim oddziałem Hubalczyków walczył o wolną Polskę w czasie II wojny światowej. Jako jeden z nielicznych oparł się psychozie strachu i w chwilach tragicznych dla naszej Ojczyzny nie poddał się i nie splamił honoru żołnierza i Polaka.

Stowarzyszenie to miłośnicy jazdy konnej, społecznicy, obrońcy zwierząt, entuzjaści aktywnego spędzania czasu.

 

 • Koncert Patriotyczny "Walka trwa" Zespołu FORTECA

Koncert będzie uwieńczeniem całodniowego wydarzenia tj. wystaw, ekspozycji, rekonstrukcji. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, wstęp będzie bezpłatny.

Zaplanowano występ Zespołu FORTECA, który zaprezentuje swój autorski program artystyczny o nazwie "Walka trwa". W programie koncertu, znajdą się piosenki o wolności, o umiłowaniu ojczyzny i te opowiadające o polskim bohaterstwie.

 

Zespół FORTECA powstał w 2006 roku z inicjatywy gitarzysty Marcina “Siano” Tucznia, który stworzył pierwsze dwa utwory z wierszami Baczyńskiego i Broniewskiego, a następnie rozpoczął poszukiwanie muzyków. W styczniu 2007 roku zespół zagrał swój pierwszy koncert, a kilka miesięcy później wydał nagrany w domowych warunkach dwu płytowy album “Żołnierz Polski” i Słońce Wrześnie”.

Kolejnym wydarzeniem z życia Fortecy było kilkanaście koncertów, także ten największy zagrany w 2009 roku w Wiźnie przed grupą Sabaton. Ten rok poświecili także na nagranie płyty demo, której wydanie miało miejsce w 2010 roku. Wkrótce rozpoczęli pracę nad kolejną płytą „Kto dziś upomni się o pamięć?”, którą po ciężkich bojach udało się wydać w czerwcu 2013 roku. Rok ten był obfity w nowe doświadczenia. W marcu zespół wygrał utworem “Żołnierze Wyklęci – Niezłomnie Żołnierze” II edycję konkursu Hard as a Rock, a w maju przeszli trasą ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego współtworząc w ten sposób film “Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego”. To właśnie te doświadczenia stały się inspiracją kolejnego albumu, który w całości muzycy poświęcili postaci tego wielkiego bohatera. Tak właśnie 1 marca 2014 roku została wydana płyta “ROTMISTRZ”. Jednak muzycy mimo wielu koncertów ten rok poświęcili także rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i już 1 sierpnia ukazał się kolejny krążek pt. “PROJEKT nie ZAKAZANY” z piosenkami śpiewanymi podczas okupacji w rockowym, fortecowym brzmieniu. FORTECA, to zespół z ciekawym pomysłem na muzykę. Rockowo – metalowe brzmienie z dynamicznymi rytmami i melodyjnymi solówkami wprost idealnie wpasowało się w docelowy przekaz. A nie jest on banalny. Początkowo grupa czerpała teksty z bogatej twórczości poetów tworzących w okresie II wojny światowej, tj.: K.K. Baczyński, W. Broniewski, czy F. Konarskiego, od kilku lat tworzą własne teksty. Historia okresu okupacji jest jedynym motywem ich twórczości.

“Nie chcemy, aby patriotyzm był pojmowany jedynie jako martyrologia, czy gra polityczna. Jesteśmy patriotami i chcemy poprzez swoją twórczość pokazać, jakie wydarzenia i ich bohaterowie doprowadziły do miejsca, w którym się teraz znajdujemy. Mamy nadzieję, że nasze utwory przybliżą Wam te losy. Patrzymy wstecz, ale także w przyszłość. To od nas, młodych ludzi zależy przyszłość naszej Ojczyzny" - deklarują członkowie Zespołu.

Właśnie z uwagi na niebanalny charakter zespołu jesteśmy przekonani, że wydarzenie będzie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

3. "Przystanek Powiat Pilski"

Jest to program edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, realizowany w formie wyjazdów edukacyjnych w plenerze.

Zaplanowano następujące wyjazdy, podczas, których regionaliści i historycy przedstawią poniżej wymienione wykłady:

 •  "Michał Drzymała i jego walka z germanizacją w zaborze pruskim"

Spotkanie w Grabównie i Miasteczku Krajeńskim poprowadzi Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”.

Termin realizacji: 09.09.2021r., godz. 10.00

 • "W drodze ku wolności"

Spotkanie na rynku w Łobżenicy,  Plac Powstańców Wielkopolskich, gdzie wzniesiono w 1978 r. pomnik w hołdzie powstańcom; Wojciech Kluczka i Józef Orliński polegli w walkach pod Wysoką, poprowadzi Roman Chwaliszewski - regionalista, konserwator zabytków, lokalny patriota, autor wielu publikacji historycznych, uhonorowany statuetką „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”.

Termin realizacji: 23.09.2021r., godz. 10.00

 • "Ruch niepodległościowy w Morzewie – patriotyczna rola młodzieży i ks. Józefa Smolińskiego"

Spotkanie w Morzewie poprowadzi ks. dr Jarosław Wąsowicz – salezjanin z parafii św. Rodziny w Pile, historyk z wykształcenia i zamiłowania, autor licznych publikacji, poświęconych m.in. podziemnej Solidarności.

Termin realizacji: 13.10.2021r., godz. 10.00

 • "Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w gminie Ujście"

Spotkanie w Ujściu i Kruszewie poprowadzi dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych publikowanych min. w "Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-Archiwalnym” oraz w „Kronice Wielkopolski”.

Termin realizacji: 27.10.2021r., godz. 10.00

 

4. WARSZTATY "Polska Niepodległa w malarstwie”

Odbędą się w czytelni Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14 w Pile.

W programie:

 • Prezentacja multimedialna "Polska niepodległa w malarstwie”
 • Zaprojektowanie i pomalowanie torby bawełnianej z motywem niepodległościowym.

Warsztaty poprowadzi Marzenna Krakowiak – bibliotekarz, pedagog, terapeuta zajęciowy, broker informacji.

Liczba miejsc ograniczona.

Organizator zapewnia materiały plastyczne.

Termin realizacji: 05.11.2021r.

 

 

Oficjalna strona Programu NIEPODLEGŁA: https://niepodlegla.gov.pl

 

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA

na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31