PATRIOTYZM JUTRA 2022

„Solidarność regionu pilskiego.

Zapomniani bohaterowie, wspomnienia, pamiątki”

 

 

Realizowanym projektem pragniemy nawiązać do okresu do walki o godność i wolność człowieka, która w latach 1980 - 1989 toczyła się ona pod sztandarem „Solidarności” - pierwszego niezależnego i samorządnego związku zawodowego w Europie środkowo-wschodniej.

Projekt służył będzie odkrywaniu, dokumentowaniu oraz upowszechnianiu wiedzy z zakresu tamtejszej historii Polski w ujęciu jej regionalnych pilskich wątków. Temu celowi własnie mają służyć spotkania z regionalistami, którzy poprowadzą cykl wykładów dla młodzieży oraz spotkania z internowanymi, którzy jako żywi świadkowie historii bohaterowie tamtych czasów - relacjonować będą tamtejsze wydarzenia. Rozmowy zostaną nagrane oraz umieszczone w utworzonym Cyfrowym Archiwum Społeczności Lokalnej Regionu Pilskiego. W trakcie trwania projektu będziemy również prowadzili zbiórkę społeczną pamiątek związanych z ruchem „Solidarności” w okresie 1980-1989. Zebrane materiały także zasilą zbiory społecznego archiwum. Ponadto opublikowany zostanie Katalog wystawy multimedialnej - "Internowani działacze NSZZ Solidarność Region Piła", opracowany przez ks. Jarosława Wąsowicza. Promocji publikacji będzie towarzyszyła okolicznościowa wystawa pamiątek osób internowanych we Wronkach i Gębarzewie.

W oddziale dla dzieci pilskiej biblioteki, gdzie ostatnią siedzibę miała pilska Solidarność zostanie umieszczona tablica edukacyjna.

Projekt odwołuje się do samej istoty solidarności rozumianej jako podstawa ruchu społecznego, oddolne działania, które doprowadziły do rewolucji o przełomowym znaczeniu dla Polski i Europy.

Celem jest odniesienie się zarówno do codziennego życia ludzi z czasów Solidarności, jak również do solidarności międzyludzkiej we współczesnych pandemicznych czasach. W ten właśnie sposób opowieść o przeszłości splecie się z bieżącą relacją, ukazując znaczenie nieprzemijających wartości, takich jak współpraca i partnerstwo.

 

W rezultacie realizacji projektu odbędą się/powstaną:

1)  Cykl 4 prelekcji i spotkań z żywymi świadkami historii pod wspólnym tytułem "Solidarność po pilsku".

  • "Internowani działacze NSZZ Solidarność z regionu pilskiego”,
  • "Ksiądz Stanisław Styrna SDB duszpasterz pilskiej Solidarności”,
  • „Waldemar Jordan – rozmowa z internowanym”,
  • „Edwin Klessa – rozmowa z internowanym”.

 

2) Katalog wystawy multimedialnej - "Internowani działacze NSZZ Solidarność Region Piła” - wydanie drukiem,

3) Spotkanie z ks. Jarosławem Wąsowiczem, Markiem Fijałkowskim oraz przedstawicielami Poznańskiego Oddziału IPN, promocja wydawnictwa.

4) Tablica edukacyjna w Biblioteki Głównej w Pile zawierająca historię pilskiej Solidarności do momentu pacyfikacji siedziby 13 grudnia 1981 r. oraz informację o najważniejszych postaciach z tamtego czasu w regionie pilskim.

5) Spot w mediach społecznościowych informujący mieszkańców regionu pilskiego o prowadzonej zbiórce publicznej dotyczącej materiałów, zdjęć, nagrań, dokumentów relacji związanych z ruchem „Solidarności” w okresie 1980-1989.

6) Wirtualne archiwum Solidarności utworzone w oparciu o materiały zgromadzone w Cyfrowym Archiwum Społeczności Lokalnej Regionu Pilskiego.

7) Utworzenie stałej wystawy multimedialnej poprzez zakup i montaż monitora interaktywnego.

 

 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych Region Pilski

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność „NIEPOKORNI”

NSZZ „Solidarność" Region Wielkopolska, Oddział w Pile

Powiat Pilski

---------------------------------------------------------

 

                      

 

                

 

     Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Patriotyzm Jutra.

     „Solidarność regionu pilskiego. Zapomniani bohaterowie, wspomnienia, pamiątki”. 

     Program realizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

     Dofinansowanie – 54 000 zł. Całkowita wartość – 76 000 zł.

 

2022-10-12Spotkanie podsumowujące projekt

Uroczystość podsumowująca działania w ramach projektu. Wzięli w niej udział: działacze Solidarności z regionu pilskiego, Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich, archiwiści z Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu: Justyna Pera, dr Paweł Głuszek oraz kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowania i Obsługi Magazynów - Bartosz Rybak. Rozmowę prowadzili ks. dr Jarosław Wąsowicz, salezjanin, historyk oraz Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z pilskich szkół ponadpodstawowych.

Centrum Powiatowe "ISKRA, ul. Kilińskiego

2022-10-12Wystawa multimedialna - monitor interaktywny

Trwałym elementem projektu jest infokiosk – monitor interaktywny, na którym utrwalono wystawę multimedialną zawierającą historię pilskiej Solidarności do momentu pacyfikacji siedziby 13 grudnia 1981 r. oraz informację o najważniejszych postaciach z tamtego czasu w regionie pilskim.

wypożyczalnia Biblioteki Głównej

2022-10-12Wystawa pamiątek

Wystawa pamiątek z lat 1980-1989 (m.in. listy z obozu w Gębarzewie, naczynia więzienne, zdjęcia, kopie dokumentów) ze zbiorów działaczy NSZZ Solidarność regionu pilskiego.

2022-09-21"Solidarność po pilsku"

Spotkanie z Edwinem Klessą - członkiem Zarządu Regionu „Solidarność” w Pile, który w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzany w Ośrodku Odosobnienia we Wronkach.

Rozmowę poprowadził ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, salezjanin, historyk.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2022-09-08"Solidarność po pilsku"

„Waldemar Jordan – rozmowa z internowanym”

Spotkanie z Waldemarem Jordanem, internowanym działaczem „Solidarności” oraz byłym wojewodą pilskim.

Rozmowę prowadził Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2022-06-09"Solidarność po pilsku"

"Ksiądz Stanisław Styrna SDB duszpasterz pilskiej Solidarności”

Wykład poprowadził ks. Jarosław Wąsowicz SDB, salezjanin, historyk i publicysta, działacz Federacji Młodzieży Walczącej.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy 1A Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

2022-06-02"Solidarność po pilsku"

"Internowani działacze NSZZ Solidarność z regionu pilskiego"

Wykład poprowadził Marek Fijałkowski - historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”.

czytelnia Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2023
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31