Wydarzenia w latach 2004 - 2006

4 marca 2004

Uhonorowanie Biblioteki przez Prezydenta Miasta Piły wpisem do

Księgi Pamiątkowej Miasta Piły, w Dniu Miasta Piły.

11 maja 2004 I miejsce w konkursie organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na najlepszą bibliotekę promującą czytelnictwo dzieci i młodzieży. Nagrodę przyznano w kategorii bibliotek miejskich za całokształt działań opartych na profesjonalnym warsztacie informacyjnym i nowoczesnych technologiach komunikacyjnych.
13 maja 2004 William Wharton, pisarz amerykański w Pile, spotkanie w Bractwie Dobrej Książki.
27-29 maja 2004 Stoisko na III Poznańskich Spotkaniach Targowych "Książka dla Dzieci i Młodzieży", nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w konkursie WBPiCAK w Poznaniu na najlepszą bibliotekę dla dzieci i młodzieży.
3 czerwca 2004 Koncert "Dzieci dzieciom" i Finał akcji "Cała Polska czyta dzieciom", wspólnie z przedszkolami Piły.
30 czerwca 2004

Stefan Stuligrosz ponownie w Bractwie Dobrej Książki, spotkanie

pt. "Książki, słowo i śpiew".

7 sierpnia 2004

Wielkopolskie Spotkanie Bibliotekarzy w Dniu Patrona św. Wawrzyńca, Gołańcz, Smogulec, Margońska Wieś, Msza św., sympozjum, zwiedzanie zabytków;

wykład Marii Bochan: "O gołanieckich ludziach książki" i "Zasługi rodu Hutten-Czapskich dla narodu polskiego".

13 września 2004 II nagroda dla Wioletty Trawińskiej w konkursie dla bibliotekarzy wielkopolskich na bajkę terapeutyczną.
25-27 października 2004

III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Związku Bibliotek w Ostrowie Wielkopolskim pt. "Rola biblioteki w tworzeniu i umacnianiu tożsamości lokalnej. Regionalizm kulturowy".

Wykład Marii Bochan pt. "Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile na rzecz regionu".

16 listopada 2004 Debata oksfordzka "W Polsce nie ma warunków dla istnienia niezależnej prasy lokalnej", wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Piły i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile.
24-26 listopada 2004 Konferencja naukowa w Warszawie pt. "Automatyzacja bibliotek polskich" organizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wystąpienie Marii Bochan "Rola biblioteki powiatowej w komputeryzacji bibliotek w powiecie".
1 grudnia 2004

Promocja  książki  Jego  Ekscelencji Biskupa Seniora  Ignacego  Jeża

pt. "Świadek historii", wydanej przez Koszalinską Bibliotekę Publiczną.

2 grudnia 2004 Wyróżnienie Biblioteki Medalem Fundacji ABC XXI wiek "Cała Polska czyta dzieciom" za działania 2003/2004 roku i III Tydzień Głośnego Czytania.
31 grudnia 2004 336134 woluminów, 17848 czytelników tj. 23,7% mieszkańców Piły, 329652 wypożyczeń.
28 stycznia 2005 Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego w V edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” za „Przystanek Piła i okolice”.
24 lutego 2005 Inauguracja projektu "Spotkania Staszicowskie, w 250 rocznicę urodzin", do stycznia 2006.
1 kwietnia 2005 "Biblioteka Stanisława Staszica" wykład Marii Bochan na Konferencji Naukowej "Stanisław Staszic i jego epoka" organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile i Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.
8-15 maja 2005 Tydzień Bibliotek ph. "Biblioteka otwarta dla Ciebie", wystawy, konkursy, spotkania, wykłady, happening. Program nagrodzony II nagrodą w konkursie Zarzadu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
17 maja 2005

Nagroda główna w kategorii bibliotek powiatowych i miejskich w konkursie nt. upowszechniania wiedzy o regionie, ogłoszonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pt. "Narody tracąc pamięć przestaja istnieć". Statuetka "Wielce Zasłuzony dla Kultury" przyznana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za profesjonalną promocję wiedzy i sztuki, bogatą ofertę edukacyjną

i kulturalną oraz sprawne udostępnianie swoich zbiorów.

18-19 maja 2005

XI Nadnoteckie Dni Literatury, spotkania autorskie i lekcje literackie

w bibliotekach i szkołach, wystawy, biesiada literacka i turniej jednego wiersza, benefis "Z niewydanych kart" Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego, 13 twórców regionalnych i Wydawnictwo Media Zet.

24 maja 2005 Sympozjum "W kręgu Stanisława Staszica", wspólnie z Towarzystwem Miłośników Miasta Piły.
4-5 czerwca 2005

Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

w Warszawie, Maria Bochan wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego.

30 września 2005

Ogłoszenie wyników VIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Agnieszki Bartol, Grand Prix dla Anny Dwojnych z Płocka,

920 autorów, 11350 prac.

15 listopada 2005 Olga Tokarczuk w Pile.
1 grudnia 2005 Medal za udział w Kampanii "Cała Polska czyta dzieciom 2004/2005".
2-4 grudnia 2005 Prezentacja Biblioteki na 16 Krajowych Targach Książki w Warszawie, stoisko Polskiego Związku Bibliotek.
13 grudnia 2005 Nagroda Starosty Pilskiego dla Biblioteki, za upowszechnianie i edukację kulturalną oraz promocję powiatu pilskiego.
31 grudnia 2005

338394 woluminów, 52592 jednostki zbiorów nieksiążkowych, 16630

czytelników tj. 22,1% mieszkańców Piły, 309228 wypożyczeń.

25 stycznia 2006 5. lecie Kawiarenki "Pod Sową".
13 lutego 2006 20. lecie Filii nr 6, uruchomienie automatycznej obsługi czytelnika.
październik-listopad 2006 VIII Pilskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży z udziałem pisarzy, ilustratorów, wydawców; spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne w bibliotekach, przedszkolach i szkołach; wystawy, konkursy, 4 października - konferencja naukowa pt. "Piękno polskiej książki".
15 grudnia 2006 Historyczny dzień, wdrożenie nowego oprogramowania bibliotecznego SOWA 2/MARC 21. Przedsięwzięcie realizowane w ramach "Pilskiego Systemu Bibliotecznego", projektu finansowanego ze środków "Mecenat 2006".
31 grudnia 2006

345368 woluminów, 54095 jednostek nieksiążkowych, 15911

czytelników tj. 21,2% mieszkańców Piły, 290005 wypożyczeń.

 

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
Po
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31